člen
   Českého svazu
   stavebních
   inženýrů
zpět na titulní stranu
Autorizace v oboru pozemní stavby - č.000 1301
KDO JSME:
Jsme volné sdružení skupiny kvalifikovaných a autorizovaných projektantů pozemních staveb. Vedoucím a zároveň kontaktní osobou je Ing. Karel Cibulka s bohatými zkušenostmi a dlouholetou praxí v oboru.

Naší předností je kvalifikace, zkušenost, široká působnost a kreativita.

KVALIFIKACE:
· autorizace v oboru pozemní stavby (evid. č. 0001301)
· oprávnění k provádění soudních znaleckých odhadů cen
  nemovitostí a soudních znaleckých posudků statiky
· členství v Českém svazu stavebních inženýrů

ŠIROKÁ PŮSOBNOST:
· zajišťujeme kompletní projekty pozemních staveb včetně
  projektů zdravotních instalací, vytápění, elektroinstalací,
  sdělovací sítě, elektro-požární signalizace, vzduchotechnika
· projektujeme i specielní ocelové a železobetonové konstrukce
  a zakládání těchto staveb se zpracováním rozpočtů a výkazu
  výměr
· projektujeme rekonstrukce a návrhy nových komunikací
  v městech, sadové a terénní úpravy
· provádíme znalecké posudky - oceňování nemovitostí dle
  vyhlášek MF ČR
ZKUŠENOST:
· praxe v oboru projektování již od roku 1974 (Montostav Praha,
  Konstruktiva Praha, Energoprojekt Praha)
· samostatná projekční činnost již od roku 1992 (rekonstrukce,
  novostavby, rodinné a bytové domy, energetické stavby,
  obchodní domy, ocelové konstrukce, komunikace, a mnohé
  další)

KREATIVITA:
· přizpůsobíme se požadavkům zákazníka a vytvoříme projekty
  dle jeho požadavků a přání
· provádíme kompletní projekty pozemních staveb, včetně
  statiky, profesí a rozpočtu, oceňování nemovitostí a znalecké
  posudky
· projektujeme v CAD včetně vizualizace
· zajistíme architektonickou studii
· na přání provádíme odborné vedení stavby - technický dozor
· zajistíme i inženýrskou činnost
· individuelně přístupujeme ke každému zákazníkovi
Ceny projektů:

Průmyslové objekty:
a) Cena se odvíjí od odhadovaných stavebních nákladů na realizaci díla s přihlédnutím k ceníku projektových prací a s porovnáním
    s odhadem pracnosti projektových prací s ohledem na rozsah projektových prací. Výsledek úvahy je podkladem pro jednání
    s investorem pro nabídku a zahájení projekčních prací.
b) Cenu u menších staveb lze v některých případech odhadnout dle odhadované nebo skutečné pracnosti na projektu (např.
    stavební úpravy starších objektů).

Rodinné domy:
Cena vychází z odhadovaného objemu stavby a uvažovaných rozpočtových nákladů s tím, že se uvažuje cca 1% z ceny stavby na studii a 1% na projektové práce pro projekt pro stavební povolení. Při dokumentaci, která je pro realizaci nutno přiměřeně počítat s dopracováním detailů a podrobností a přiměřeně tomu upravit cenu.

Výsledná cena je vždy dohodou mezi objednavatelem a dodavatelem, tj. mezi investorem a projektantem.